TUNÇAL DOĞALGAZ
DOĞALGAZ PROJE & UYGULAMA

DOĞALGAZ PROJE & UYGULAMA

Doğalgaz Tesisatlarının Kullanım Amaçları;

 • Konutlarda ısınma ve sıcak su üretimi
 • Ticari işletmelerde mamul üretimi, ısınma ve sıcak su üretimi
 • Endüstriyel tesislerde mamul üretimi, ısınma, sıcak su üretimi ve mutfaklarda gaz kullanımı

Doğalgaz ve Mühendislik

Doğalgaz teslim noktasından beslenen bina veya arsa içine tesis edilen doğalgaz cihazlarına, bu cihazları besleyen gaz tesisatına ve atık gaz bacalarına ait proje detaylarının düzenlenmesi, yerleştirilmesi, doğalgaz muayene işleminden sonra işletmeye alınması ve iç tesisatta güvenli doğalgaz kullanımına ilişkin uyulması gereken teknik esasları kapsar.

DOĞALGAZ ABONELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Şahıs için;

 • Tapu Aslı ve Fotokopisi
 • Yapı Ruhsatı
 • İmar Durumu
 • Kimlik Fotokopisi
 • Su Faturası (Adres ibrazı için)

Şirketler için;

 • Tapu Aslı ve Fotokopisi
 • Yapı Ruhsatı
 • İmar Durumu
 • Kimlik Fotokopisi
 • İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazete Fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi